Nivelverkon kysely

Minkä luennon katsoit Nivelverkosta?
Oletko Turun Seudun Nivelyhdistys ry:n jäsen?
Sukupuoli?
Syntymävuosi?
Oletko alan ammattilainen tai opiskelija?
Sairastatko nivelrikkoa tai muuta tuki- ja liikuntaelimistön sairautta?
Mistä sait tiedon Nivelverkosta?
Missä katsoit luentoa?
Vastasiko luento odotuksiasi?
Lisäsikö luennon katsominen haluasi ylläpitää terveyttä?
Koitko luennon hyödylliseksi?
Mitä toiveita sinulla on Nivelverkon kehittämiseen tai luentojen aiheiksi