Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja (henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§).

Laatimispäivä 15.9.2020.

 

Rekisterinpitäjä:

Turun Seudun Nivelyhdistys ry

Lonttistentie 9 B 15

20100 Turku

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa kysymyksissä:

Annika Welling-Nyberg

050 5750 613

annika. welling@nivelposti.fi

 

Rekisterin nimi:

Turun Seudun Nivelyhdistys ry – Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf:n hallinnoiman Nivelverkon palautelomake.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Videoiden katsojista ei kerätä henkilotietoja. Muutamia demografisia tietoja kerätään palautelomakkeessa niin, että vastaajaa ei niistä voi tunnistaa.

 

Rekisterin tietosisältö:

Seuraavia tietoja kysytään palautelomakkeessa:

-Sukupuoli

-Syntymävuosi

-Vaivaava nivel

-Asuinpaikkakunta

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja saadaan palautelomakkeen täyttäjältä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja luovutetaan toiminnan omaan arviointiin osallistuville niin, että vastaajaa ei voi annettujen tietojen perusteella tunnistaa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto:

Manuaalisesti säilytettävien tietojen suojaus perustuu fyysiseen lukitukseen, henkilöstön yleiseen vaitiolovelvollisuuteen ja vaitiolovelvollisuudesta laadittuun kirjalliseen sopimukseen.

 

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantaan, joka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu.

 

Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

                                       

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.

 

Henkilötietojen säilytysaika:

Demografisia tietoja säilytetään niin, että vastaaja ei ole niistä tunnistettavissa.

 

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.

 

Tietosuojaselosteen muutokset:

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.

Tulevat luennot

Turun Seudun Nivelyhdistys järjestää luentoja keväisin ja syksyisin Turussa ja lähikunnissa. Katso tulevat luentoaiheet ja paikat.

Luentotallenteet

Turun Seudun Nivelyhdistyksen kuvaamat luennot julkaistaan aina viikko-pari luentojen jälkeen. Tallenteita voi kuka tahansa katsoa älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Luennot ovat pääsääntöisesti näkyvissä aina neljä vuotta esityspäivästä.

Mikä on Nivelverkko?

Nivelverkko-sivuston tarjoamilla luennoilla aiheina ovat esimerkiksi nivelterveys ja hyvinvointi. Alkujaan Nivelverkko aloitti hankkeena, jonka jälkeen toiminta on jatkunut Ak-avusteisena.

Vad är Arthronet?

Arthronet är en öppen nättjänst som publicerar specialistföreläsningar med anknytning till ledhälsa.